عکاسی ۳۶۰ درجه – مکان

عکاسی با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه در محیط و بزرگنمایی، از محیط های داخلی و فضاهای باز جهت رویت هرچه بهتر محل و ایجاد تور مجازی.

عکاسی ۳۶۰ درجه – محصولات

عکاسی با قابلیت گردش ۳۶۰ درجه محصول به دور خود و بزرگنمایی، از کالا و محصولات جهت رویت هرچه بهتر آن